Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Обладнання для здiйснення допомiжних операцiй

До цiєї групи обладнання вiдносимо труби, пакери, якори та роз’єднувачі колон.

3.6.1 Труби

Для пiдземного ремонту свердловин використовують труби насосно-компресорнi, бурильнi та обсаднi.

3.6.1.1 Насосно-компресорнi труби

Насосно-компресорнi труби (НКТ) використовують для експлуатацiї (пiднімальнi труби) та для ремонту свердловин (технологiчнi труби). Не допускається використовувати один i той же комплект труб для експлуатацiї i для ремонту.

Таблиця 3.32 – Характеристика насосно-компресорних труб

Умовний діаметр, мм

Зовнішній діаметр, мм

Товщина стінки, мм

Внутрішній діаметр, мм

Висаджена частина, мм

Муфта, мм

Маса, кг

зовнішній діаметр

довжина до перехідної частини

зовнішній діаметр

довжина

1 м гладкої труби

муфти

1 м труби з муфтою (за довжини труби 8 м)

Труби гладкі

48

60

73

 

89

102

114

48,3

60,3

73,0

 

88,9

101,6

114,3

4,0

5,0

5,5

7,0

6,5

6,5

7,0

40,3

50,3

62,0

59,0

76,0

88,6

100,3

 

 

56,0

73,0

89,0

 

107,0

121,0

132,5

96

110

132

 

146

150

156

4,39

6,84

9,16

11,39

13,22

15,22

18,47

0,5

1,3

2,4

 

3,6

4,5

5,1

4,45

7,00

9,46

11,69

13,67

15,76

19,09

Труби з висадженими назовні кінцями

33

42

48

60

73

 

89

 

102

114

33,4

42,2

48,3

60,3

73,0

 

88,9

 

101,6

114,3

3,5

3,5

4,0

5,0

5,5

7,0

6,5

8,0

6,5

7,0

26,4

35,2

40,3

50,3

62,0

59,0

76,0

73,0

88,6

100,3

37,30

46,00

53,20

65,90

78,60

 

95,25

 

107,95

120,65

45

51

57

89

95

 

102

 

102

108

48,3

56,0

63,5

78,0

93,0

 

114,3

 

127,0

141,3

89

95

100

126

134

 

146

 

154

160

2,58

3,34

4,39

6,84

9,16

11,39

13,22

15,98

15,22

18,47

0,5

0,7

0,8

1,5

2,8

 

4,2

 

5,0

6,3

2,67

3,48

4,59

7,20

9,73

11,96

14,07

16,83

16,14

19,66

 

Стандарт (ГОСТ 633–80 замість ГОСТ 633–63) передбачає виготовлення сталевих безшовних насосно-компресорних труб (НКТ) гладких, з потовщеними (висадженими назовнi) кiнцями – В, гладких високогерметичних – НКМ i безмуфтових з потовщеними кiнцями – НКБ (табл. 3.32).

Труби виготовляють за точністю та якістю у двох виконаннях: А i Б. Труби всiх типiв виконання А виготовляють довжиною 10 м, а виконання Б – двох груп довжин: 1-а група – вiд 5,5 до 8,5 м; 2-а група – від 8,5 до 10 м.

Гладкi труби виконання Б виготовляють груп мiцностi Д, К, Е iз термозмiцненими кiнцями (ТЗК) довжиною, яка перевищує довжину різі не менше ніж на 50 мм (табл. 3.33).

Таблиця 3.33 – Міцнісна характеристика насосно-компресорних труб

Показники

Група міцності сталі

Межа текучості, МПа

Умовний діаметр труб, мм

48

60

73

89

102

114

Зрушуюче навантаження різьової з’єднини нерівноміцних труб, кН

 

 

 

Зрушуюче навантаження, за якого напруга в тілі труби сягає межі текучості, кН

 

 

Внутрішній тиск, за якого напруга в тілі труби сягає межі текучості, МПа

 

 

 

Зминаючий тиск, МПа

 

 

 

 

Площа поперечного перерізу тіла труби, см2

Площа поперечного перерізу каналу, см2

Д

К

Е

Л

М

 

Д

К

Е

Л

М

 

Д

К

Е

Л

М

 

Д

К

Е

Л

М

 

 

380

500

550

650

750

 

380

500

550

650

750

 

380

500

550

650

750

 

380

500

550

650

750

 

 

119

156

171,5

203

234

 

211

278

306

361

412

 

63,1

83,0

91,3

107,9

124,5

 

40,8

49,7

56,7

64,6

74,5

 

5,56

 

12,75

208

274

301,5

356

411

 

330

435

447

565

652

 

63,1

83,0

91,3

107,9

124,5

 

43,2

53,0

60,4

68,9

79,5

 

8,68

 

19,87

294

387

426

503

580

 

443

583

641

758

874

 

59,2

75,3

82,9

97,9

113,0

 

39,5

47,8

54,7

62,1

71,7

 

11,66

 

30,19

446

585

645

760

877

 

639

840

925

1092

1260

 

55,5

73,0

80,3

94,9

109,5

 

39,5

47,3

54,1

61,5

71,0

 

16,70

 

45,36

459

602

664

782

903

 

737

970

1068

1261

1455

 

48,5

63,8

70,3

82,9

95,7

 

31,3

37,3

42,0

48,5

56,0

 

19,41

 

61,62

567

746

822

969

1118

 

896

1180

1297

1534

1770

 

46,5

61,2

67,3

79,5

91,8

 

29,7

35,3

39,8

45,9

53,0

 

23,6

 

79,0

 

Дiаметр НКТ складає 27-114 мм (27; 33; 42; 48; 60; 73; 89; 102; 114 мм – заокруглений зовнiшний дiаметр) з товщиною стiнки для рiзних труб 3,5 – 8 мм (3,0; 3,5; 4; 5; 5,5; 6,5; 7,0; 8,0 мм).

На кожну трубу на вiдстанi 0,4-0,6 м вiд її кiнця наносять ударним способом i накатуванням маркування: умовний дiаметр труби в мiлiметрах; номер труби; групу мiцностi (Д; К; Е; Л; М; Р); товщину стiнки в мiлiметрах (для труб з умовним дiаметром 73 i 89 мм); товарний знак пiдприємства – виробника; мiсяць i рiк випуску. Місце нанесення маркування обводиться або підкреслюється стійкою світлою фарбою. Поряд із цим маркуванням наносять маркування такою ж фарбою (крiм труб дiаметром 27-48 мм): умовного дiаметру труби в мiлiметрах; групу мiцностi; товщину стiнки в мiлiметрах (для труб з умовним дiаметром 73 i 89 мм); довжину труби в сантиметрах; масу труби в кiлограмах; тип труби (крiм гладких); вид виконання (для труб виконання А); назву або товарний знак пiдприємства-виробника.

Для труб з умовними діаметрами 27-48мм, замість маркування фарбою, наноситься маркування ударним способом або накатуванням на металеву бірку, яка надійно прикріплюється до пакету труб.

Умовне позначення муфт повинно включати: тип труби (крім муфт до гладких труб), умовний діаметр, групу міцності та позначення стандарту 633 - 80.

Наприклад, труби з сталі групи міцності Е з умовним діаметром 60мм, товщиною стінки 5мм і муфти до них позначаються таким чином:

60х5 – Е ГОСТ 633 – 80 – гладкі труби;

60 – Е ГОСТ 633 – 80 – муфти до цих труб;

В – 60х5 – Е ГОСТ 633 – 80 – труби з потовщеними кінцями;

В – 60 – Е ГОСТ 633 – 80 – муфти до цих труб;

НКМ – 60х5 – Е ГОСТ 633 – 80 – гладкі високогермитичні труби;

НКМ – 60 – Е ГОСТ 633 – 80 – муфти до цих труб;

60х5 – ТУК – Е ГОСТ 633 – 80 – гладкі труби з термоміцними кінцями;

НКБ – 60х5 – Е ГОСТ 633 – 80 – труби безмуфтові з потовщеними кінцями.

 

Перед опусканням у свердловину НКТ (особливо в разу застосування штангових насосів або за наявності відкладів парафіну, солей, гіпсу) внутрішній діаметр і загальна зігнутість перевіряються оправкою.

Граничні глибини опускання НКТ подано в табл. 3.34.

Таблиця 3.34 – Граничні (із умови міцності) глибини опускання однорозмірних колон гладких НКТ, м

Умовний діа-метр НКТ, мм

Товщина стінки, мм

Марка сталі

Д

К

Е

Л

М

48

60

73

73

89

102

114

4,0

5,0

5,5

7,0

6,5

6,5

7,0

1783

1981

2072

1677

2174

1939

1980

2337

2609

2727

2207

2852

2543

2605

2569

2871

3002

2430

3145

2805

2870

3041

3390

3544

2869

3705

3303

3383

3505

3914

4087

3308

4275

3815

3903

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15862 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14916 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10317 Грунты и основания гидротехнических сооружений