Menu

Нівелювання поверхні

Зйомку в рівнинній місцевості з невеликою кількістю контурів при висоті перетину рельєфу через 0,1; 0,25; 0,5м виконують нівелюванням поверхні. Існує кілька способів такої зйомки: по квадратах, паралелях, характерних лініях рельєфу. У всіх способах висоти пікетів визначають геометричним нівелюванням. Розходження складається лише в схемі визначення планового положення пікетних точок.

При нівелюванні по квадратах за допомогою теодоліта й мірного приладу на місцевості розбивають і закріплюють кілочками сітку квадратів. Спочатку розбивають квадрати зі сторонами 100, 200 або 400м. Потім за допомогою вішок і мірного приладу розбивають сітку на більше дрібні квадрати зі стороною 40м для зйомки в масштабі 1:2000 й 20м - для зйомки в масштабах 1:1000 й 1:500. При розбивці квадратів ведуть зйомку ситуації, визначаючи положення контурних точок на перетинанні зі сторонами квадратів. Результати зйомки заносять в абрис (рис. 11.5). До пунктів державної геодезичної мережі сітку прив'язують прокладанням теодолітних і нівелірних ходів.

Порядок нівелювання квадратів залежить від їхнього розміру. При сторонах квадратів 100м і більше з однієї станції нівелюють вершини одного квадрата, при меншому розмірі - декількох квадратів. При

 

[image]

Рис. 11.5. Абрис зйомки способом нівелювання по квадратах (стрілками зазначений напрямок скатів)

 

цьому нівелір установлюють приблизно посередині великого квадрата, а рейку послідовно розміщають на всіх вершинах і беруть відліки. Відліки записують безпосередньо на схемі квадратів. Послідовно переставляючи нівелір і рейки, нівелюють вершини всіх квадратів. З кожної наступної станції нівелюють дві або більше сполучні точки попереднього квадрата. Це дозволяє крім передачі позначки виконувати контроль вимірів. Результати вимірів контролюють, порівнюючи суми а1+Ь2=а2+Ь, навхрест лежачих відліків по загальній стороні двох суміжних квадратів. Розбіжність між цими сумами не повинна перевищувати 10мм. Висоти вершин квадратів обчислюють як по сполучних точках, так і через горизонт приладу.

При нівелюванні по паралельних лініях на ділянці зйомки прокладають один або кілька паралельних магістральних ходів. В обидва боки від кожного ходу розбивають перпендикулярні лінії (поперечники). По ходах і поперечникам через рівні проміжки закріплюють пікетні точки через 40м при зйомці в масштабі 1:2000 і через 20м - при зйомці в масштабах 1:1000 й 1:500. Разом з розбивкою пікетажу роблять зйомку ситуації. Висоти пікетних точок визначають геометричним нівелюванням.

Магістральні ходи можна прокладати й по характерних лініях рельєфу: вододілам, тальвегам й ін.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5068 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8266 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5065 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Обеспечение объектов реконструкции матер…

Материально-техническое снабжение предназначено для планомерного и комплектного обеспечения объектов реконструкции материалами, конструкциями, изделиями, строительными машинами и механизмами, необходимыми для выполнения строительно-монтажных работ. ...

29-07-2009 Просмотров:14943 Реконструкция промышленных предприятий.

Джерела фiнансування пiдземного ремонту

Джерела фiнансування пiдземного ремонту Ремонтнi роботи мають рiзне призначення i економiчну суть. Поточний ремонт свердловин є частиною технологiї видобування нафти i газу, витрати на яку відносять до собiвартості продукцiї. Роботи з...

19-09-2011 Просмотров:3872 Підземний ремонт свердловин

Измерение расстояний длиномером

{appbox appstore 560079717} {appbox appstore 328324143} {appbox appstore 585027354} {appbox appstore 474500851} {appbox appstore 448172248} {appbox appstore 432887661}   Длиномер АД-1М, являющийся модификацией длиномера АД-1. позволяет определять расстояния с предельной относительной погрешностью не более 1:10 ООО — 1 : 5000 при натяжении...

12-08-2010 Просмотров:6254 Постоянное планово-высотное съемочное обоснование