Menu

Нерівноточні виміри

Нерівноточними називають такі виміри l1, l2, l3, ..., ln які виконані відповідно з різними середніми квадратичними помилками m1, m2, m3, .... mn, за рахунок різної кількості прийомів, використання приладів різної точності, різних умов і т.п.

Для визначення в цьому випадку арифметичної середини, як загального результату, користуються формулою

[image] (5.13)

де Рі - допоміжні числа, які називають вагою вимірів, що визначають ступінь довіри до їхніх результатів. Ваги обчислюють за формулою

[image] (5.14)

де µ - безрозмірний коефіцієнт.

Поняття ваги може бути застосоване й для будь-якої функції F вимірюваних величин. Вага PF функції F при відомій її середньо квадратичній помилці mF обчислюють за формулою (5.15)

[image] (5.15)

Величину µ називають «помилкою одиниці ваги», тому що при Рi = 1 чисельно µ=mi.

 

 

З виразів (5.15) і (5.16)

[image] (5.17)

Величину зворотної ваги називають зворотною вагою й звичайно позначають буквою q для ваги виміру й Q - для ваги функції.

Використовуючи формули (5.13) - (5.17), у практиці проектування геодезичних вимірів й їхньої обробки вирішують два основні завдання:

1) установлення ваг нерівноточних або різнорідних вимірів з метою спільної обробки їхніх результатів;

2) визначення ваги функції нерівноточних вимірів аргументів для одержання середньої квадратичної помилки функції й навпаки.

Приклади подібних рішень розглянуті в розділах другої частини підручника.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5379 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8485 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5231 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Методика выбора рациональных параметров …

Достаточного опыта бурения разведочных скважин на шельфе с моноопорных оснований пока нет ни в нашей стране, ни за рубежом. Поэтому специалистам, желающим использовать такую схему бурения на практике, приходится сталкиваться...

28-01-2011 Просмотров:3972 Морские буровые моноопорные основания

Основні джерела помилок при розбивочних …

Для виконання розбивочних робіт застосовують способи: полярних і прямокутних координат, кутовий, лінійної й створної засічки, створно-лінійних і бічного нівелювання. Застосування того або іншого способу залежить від виду споруди, умов його зведення...

30-05-2011 Просмотров:3959 Інженерна геодезія

Приобщение

Дорога петляет, постоянно поворачивая, неимоверно изгибаясь, при этом то набирая высоту – то снова скатываясь вниз, к просторам небольших болотец. Эта дорога словно бы и не была никогда построена, придумана...

03-03-2011 Просмотров:4306 Комплексные географические характеристики