Menu

Нерівноточні виміри

Нерівноточними називають такі виміри l1, l2, l3, ..., ln які виконані відповідно з різними середніми квадратичними помилками m1, m2, m3, .... mn, за рахунок різної кількості прийомів, використання приладів різної точності, різних умов і т.п.

Для визначення в цьому випадку арифметичної середини, як загального результату, користуються формулою

[image] (5.13)

де Рі - допоміжні числа, які називають вагою вимірів, що визначають ступінь довіри до їхніх результатів. Ваги обчислюють за формулою

[image] (5.14)

де µ - безрозмірний коефіцієнт.

Поняття ваги може бути застосоване й для будь-якої функції F вимірюваних величин. Вага PF функції F при відомій її середньо квадратичній помилці mF обчислюють за формулою (5.15)

[image] (5.15)

Величину µ називають «помилкою одиниці ваги», тому що при Рi = 1 чисельно µ=mi.

 

 

З виразів (5.15) і (5.16)

[image] (5.17)

Величину зворотної ваги називають зворотною вагою й звичайно позначають буквою q для ваги виміру й Q - для ваги функції.

Використовуючи формули (5.13) - (5.17), у практиці проектування геодезичних вимірів й їхньої обробки вирішують два основні завдання:

1) установлення ваг нерівноточних або різнорідних вимірів з метою спільної обробки їхніх результатів;

2) визначення ваги функції нерівноточних вимірів аргументів для одержання середньої квадратичної помилки функції й навпаки.

Приклади подібних рішень розглянуті в розділах другої частини підручника.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4292 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7494 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4454 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Обеспечение объектов реконструкции матер…

Материально-техническое снабжение предназначено для планомерного и комплектного обеспечения объектов реконструкции материалами, конструкциями, изделиями, строительными машинами и механизмами, необходимыми для выполнения строительно-монтажных работ. ...

29-07-2009 Просмотров:13501 Реконструкция промышленных предприятий.

Технології приготування рідин для глушін…

Стічні і пластові води для глушіння свердловин отримують як з устатковань підготовки нафти, так і безпосередньо зі свердловин. Ці води по приймальному колектору подаються в буферну ємність (буліт), об’єм і...

19-09-2011 Просмотров:4810 Підземний ремонт свердловин

Построение графических приложений

В камеральный период выполняются графические приложения к геологическому отчету. Это - обзорная мелкомасштабная геологическая карта района работ, схема сопоставления отложений и сводная стратиграфическая колонка со значениями возрастов пород, полученными геохронологическими...

14-10-2010 Просмотров:7946 Геологическое картирование, структурная геология