Menu

Механіка гірських порід

Кол-во строк: 
Заголовок Просмотры
Предмет і методи дисципліни “механіка гірських порід 5962
Загальні відомості про будову землі та основні відомості про гірські породи 5457
Загальна систематика гірських порід 7186
Петрографічні особливості будови гірських порід 6193
Неоднорідність гірських порід 4423
Класифікація фізичних властивостей гірських порід 10761
Енергетичні закони руйнування (диспергування) крихких тіл 5435
Напружений стан гірських порід в умовах природного залягання 6433
Рівномірний усесторонній стиск 4918
Особливості деформування і руйнування порід 3868
Механізм проявлення гірського тиску 5267
Термічні напруження в гірських породах 4499
Гідродинамічні коливання тиску 4379
Умови стійкості стінок свердловини 3934
Гідророзрив пласта 6292
Вплив середовища на деформування гірських порід 4440
Прояв в’язкісних властивостей гірських порід 5032
Основні схеми взаємодії елементів 4192
Фізичні явища при руйнуванні гірських порід 4646
Напружений стан гірських порід при втискуванні 3814
Втискування плоского циліндричного індентора 4034
Втискування сферичного індентора 4054
Втискування інденторів іншої форми 4316
Вплив дотичного навантаження 4478
Визначення показників механічних властивостей гірських порід методом статичного втискування штампа 5189
Класифікація гірських порід 7528
Основні принципи і схеми вивчення динамічного деформування і руйнування гірських порід 4189
Особливості деформування порід ударником 4002
Руйнування гірських порід при динамічному втискуванні 3651
Абразивність гірських порід 5630
Фактори, що впливають на абразивність гірських порід 5200
Методи і схеми вивчення зношування металів при взаємодії з гірською породою 4458
Буримість гірських порід 5294
Описові моделі процесів руйнування гірських порід при бурінні сучасними долотами 4909

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5105 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8286 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5083 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Акустические методы

Акустические методы основаны на регистрации параметров упругих колебаний, возбужденных в контролируемой конструкции. Колебания возбуждаются обычно в ультразвуковом диапазоне (что уменьшает помехи) с помощью пьезометрического или электромагнитного преобразователя, удара по конструкции...

19-03-2013 Просмотров:17591 Обследование и испытание сооружений

Пример расчета основных деталей двигател…

Техническое задание. Двигатель карбюраторный для легкового автомобиля мощностью Ne = 55 кВт (75 л. с.) при n = 5800 об/мин, четырехтактный, четырехцилиндровый, работающий на топливе — бензин АИ-93. Параметры, принимаемые исходя...

25-08-2013 Просмотров:3725 Основы конструирования автотракторных двигателей

Предмет і методи дисципліни “механіка гі…

Будь-яка область сучасної техніки і технології повинна мати відповідні науково-теоретичні основи. Гірнича наука є теоретичними основами гірничої справи. Згідно визначення академіка М.В. Мельникова “під гірничою наукою розуміється сукупність знань: а) про природні...

25-09-2011 Просмотров:5962 Механіка гірських порід