Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Методика підрахунку прибутку

Методика підрахунку прибутку від впровадження робіт з інтенсифікації видобування

Прибуток від видобування газу і газоконденсату визначається за формулою (1.1).

Ефективність проведення робіт з інтенсифікації видобування зумовлюється фактичним додатковим об’ємом видобутку продукту (газу, газоконденсату, нафти) і витратами на його видобування. Тоді прибуток від додатково видобутого продукту внаслідок проведення робіт з інтенсифікації визначається за формулою:

П = ΔQ(Ц – Сі), (1.22)

де П – прибуток від реалізації продукту як різниця між доходом (виручкою) від реалізації продукту в діючих цінах без податку на додану вартість (ПДВ) та витратами підприємства на отримання і реалізацію продукту, грн; ΔQ – додатковий об’єм видобутку продукту, натуральні одиниці; Ц – оптова ціна одиниці продукту (без прямих відрахувань до бюджету у вигляді рентних платежів і податку на додану вартість), грн; Сі – фактична собівартість видобутку продукту з урахуванням витрат на проведення інтенсифікації, грн. на натуральну одиницю продукту.

Фактична собівартість видобування продукту визначається за формулою:

[image] (1.23)

де С1 – фактична умовно-змінна собівартість видобування продукту за розрахунковий період роботи свердловин, на яких впроваджено заходи з інтенсифікації, грн. на одиницю продукту; В1 – фактичні витрати підприємства на отримання і реалізацію продукту, грн.

Фактична умовно-змінна частина собівартості видобування продукції по окремих свердловинах визначається за такими елементами витрат:

а) матеріальні витрати, у т. ч. додаткові матеріали, паливо, енергія, відрахування на геологорозвідувальні роботи;

б) інші витрати, у т. ч. невиробничі (іноваційний фонд, фонд охорони праці, плата за використання надр, відрахування на дороги) і позапромислові.

Оскільки облік фактичних матеріальних витрат по кожній свердловині не ведеться, то матеріальні витрати на експлуатацію окремої свердловини, де проведено інтенсифікацію, беруть на рівні середніх фактичних даних родовища, промислу або підприємства (в розрахунку на натуральну одиницю – 1000 м3 газу, тонну газоконденсату або нафти).

Задача 1.6. Розрахувати прибуток від впровадження у жовтні 1998 р. технології термодинамічного діяння на пласт у газоконденсатній свердловині № 9 Східно-Полтавського родовища. Вхідні дані для розрахунку подано в табл. 1.3.

 

Таблиця 1.3 – Вхідні дані для розрахунку прибутку до задачі 1.6.

Найменування

База

Нова техніка

Час ремонту свердловини на рік, діб

Тривалість ремонту, діб

Міжремонтний період, діб

Проведено ремонтів на рік

Витрати на один ремонт, грн

Додатковий видобуток

- газу, тис. м3,

у тому числі лютий

березень

квітень

травень

червень

- конденсату, т

у тому числі лютий

березень

квітень

травень

червень

Оптова ціна без податків

- газу, грн/тис. м3

- конденсату, грн/т

Собівартість видобування

- газу, грн/тис. м3

лютий

березень

квітень

травень

червень

- конденсату, грн/т

лютий

березень

квітень

травень

червень

272

170

102

227877

 

 

95,8

266,67

272

79

193

1

105896

 

4104

24

10

290

1680

2100

142

10

59

73

 

95,8

266,67

 

 

15,56

19,99

26,64

22,44

23,34

 

86,83

79,64

70,06

80,48

77,22

 

Розв’язування. З метою виключення впливу результатів проведення інтенсифікації на собівартість видобування продукту, що призведе до погіршення результатів, у розрахунках беруться дані про фактичну собівартість за звітний період до впровадження технології. В якості бази порівняння взято дебіт свердловини до застосування в ній технології.

Прибуток від впровадження технології визначаємо таким чином:

а) по газу

[image]тис. грн;

б) по газоконденсату

[image]тис. грн;

в) разом від впровадження технології

П = Пг + Пк = 283,3+64,1 = 347,4 тис. грн.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15323 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14789 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10224 Грунты и основания гидротехнических сооружений