Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Методика підрахунку прибутку від вдосконалення технології

Методика підрахунку прибутку від вдосконалення технології і техніки капітального ремонту свердловин

Вдосконалення технології і техніки капітального ремонту свердловин сприяє отриманню додаткового прибутку в порівнянні з базовим варіантом за такими напрямками:

а) економія витрат на проведення капітального ремонту;

б) збільшення міжремонтного періоду експлуатації свердловин;

в) додатковий видобуток продукту (газу, газоконденсату, нафти) за рахунок збільшення міжремонтного періоду експлуатації свердловин.

Якщо вартість ремонтів і тривалості міжремонтних періодів різні, то додатковий прибуток ΔП, грн., визначається за формулою:

[image] (1.24)

де Тр – час роботи свердловини, діб на рік; Вб, Вн – витрати на проведення ремонтів відповідно за базовим та новим варіантами капітального ремонту, грн; Тб, Тн – тривалість міжремонтного періоду відповідно за базовим варіантом та варіантом нової техніки, діб.

Якщо Тб = Тн = Тмрп, то формула спрощується, оскільки Тр/Тмрп = Np, де Np – кількість ремонтів на рік (як відношення часу роботи свердловини на рік до тривалості міжремонтного періоду), тобто

ΔП = (Вб Вн) Np. (1.25)

Прибуток за рахунок додаткового видобутку продукту внаслідок скорочення часу на проведення ремонтів і відповідно збільшення міжремонтного періоду визначається за формулою:

ΔП = ΔQ (Ц – С), (1.26)

де ΔQ – додатковий видобуток продукту, який визначається як добуток середньодобового дебіту свердловини на додаткову кількість діб її експлуатації внаслідок скорочення простою свердловини у ремонті протягом року, тис. м3 або т.

Задача 1.7. Розрахувати прибуток від впровадження науково-технічного заходу під час виконання аварійно-відновлювальних робіт у свердловині № 10 Яблунівського нафтогазоконденсатного родовища ГПУ "Полтавагазпром". Суть заходу полягала у використанні патентозахищених внутрішньої і зовнішньої звільнюваних труболовок, особливістю яких є їх підвищена надійність за рахунок можливості повного розвантаження колони труб, захоплення за аварійні труби з різним ступенем пошкодження корозією та еліпсністю і від’єднання від аварійної труби в разі виникнення ускладнень трьома способами (механічним, розвантаженням з наступним обертанням, гідравлічним). Використання цих технічних рішень дало змогу здійснити ловильні роботи ефективно і за значно менший термін у порівнянні з традиційними засобами. Вхідні фактичні дані наведено в табл.1.4, причому оптову ціну встановлює ДК "Укргазвидобування", а додаткові вхідні дані – в табл. 1.3.

Таблиця 1.4. Вхідні дані для розрахунку прибутку до задачі 1.7.

Найменування

Газ

Конденсат

Додатковий видобуток, тис. м3, т

Оптова ціна без відрахувань до бюджету, грн/тис. м3; грн/т

Собівартість видобутку, грн/тис. м3; грн/т

Умовно-змінна частина собівартості, грн/тис. м3; грн/т

у тому числі:

- матеріальні витрати

- відрахування на геолого-розвідувальні роботи

- витрати на транспортування конденсату

Інші витрати:

- інноваційний фонд

- плата за використання надр

- відрахування на дороги

- позапромислові

Витрати на проведення інтенсифікації (термодинамічне діяння на пласт), грн

2139

157,3

25,81

14,84

 

1,34

11,16

 

0,75

0,69

0,90

 

21400

212

350

59,35

32,73

 

1,77

15,19

2,46

 

5,1

1,98

6,11

0,12

 

 

 

Розв’язування. Економічна ефективність заходу зумовлюється економією витрат на проведення аварійно-відновлювальних робіт, у т. ч. за рахунок збільшення тривалості міжремонтного періоду, а також додатковим об’ємом видобутого газу і конденсату внаслідок скорочення терміну проведення ремонту. В якості базового варіанту беремо техніко-економічні показники проведення аварійно-відновлювальних робіт на свердловинах традиційними засобами.

Прибуток від вдосконалення технології і техніки проведення ремонтних робіт у свердловині, коли тривалості базового і нового варіантів капітального ремонту та їх вартості різні, визначаємо за формулою:

ΔПр = Тр[image] тис. грн.,

причому час роботи свердловини на рік взято рівним міжремонтному періоду (193 доби), оскільки за новою технологією було проведено тільки один ремонт.

Прибуток за рахунок додаткового видобутку газу та конденсату внаслідок скорочення часу на проведення ремонту визначаємо щомісячно за формулою:

ΔП = ΔQ (Ц – С),

а) по газу

ΔПг = 24(95,8–15,56)+10(95,8–19,99)+290(95,8–26,64)+1680(95,8–22,4) + + 2100(95,8-23,24) = 298,1 тис. грн.;

б) по конденсату

ΔПк = 10(266,67 – 70,06) + 59(266,67 – 80,48) + 73(266,67 – 72,22) = 26,8 тис. грн.;

в) загальний додатковий прибуток від впровадження заходу

ΔП = ΔПр + ΔПг + ΔПк = 325,3 + 298,1 + 26,8 = 650,2 тис. грн.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15856 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14915 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10316 Грунты и основания гидротехнических сооружений