Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Методи і схеми вивчення зношування металів при взаємодії з гірською породою

МЕТОДИ І СХЕМИ ВИВЧЕННЯ ЗНОШУВАННЯ МЕТАЛІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ГІРСЬКОЮ ПОРОДОЮ

При вивченні абразивного зношування потрібно використовувати моделі процесів і визначати показники абразивності як характеристики цих моделей. Однак, сучасний стан вивченості цього питання не дозволяє виділити прості моделі і зобразити складніші процеси як комбінації простих моделей. Тому рекомендується показники абразивності порід визначати для груп однорідних процесів при їх моделюванні.

На сьогодні при лабораторному вивченні абразивного зношування металів при їх контакті з гірською породою застосовують такі основні схеми.

1. Схема буріння-різання (рис.30, а). Цю схему використовували при вивченні абразивного зношування твердосплавних різців стосовно до роботи озброєння доліт ріжуче-сколюючого класу.

2. Схема свердління або стирання еталонних стержнів (рис. 30,б). Використовують виключно для оцінки абразивності гірських порід. Суть методу полягає у стиранні еталонного стержня при терті кручення об блоки породи при заданому режимі зношування.

3. Схема зношування на циліндричній поверхні керну (рис. 30.в). Розглянуті вище схеми не передбачають очищення зони контакту металу з гірською породою. Однак, засмічення поверхонь тертя продуктами зношування суттєво спотворює результати вимірювань. Саме тому була запропонована ця схема, котра передбачає безперервне оновлення поверхні тертя.

4. Схема зношування диску (кільця) (рис. 30, в). Суть методу полягає в тому, що зразок металу у вигляді диска зношується при терті ковзання по поверхні гірської породи. Обертання диска забезпечує циклічність взаємодії металу з породою. Зношування відбувається на спеціальній установці при неперервному охолодженні поверхні диска струменем охолоджуючого агента.

Охолодження

 

Vп

Р

Vп

Р

Р

Р

а)

б)

в)

г)

Рисунок 30. Основні схеми зношування металів при вивченні абразивності гірських порід

 

а – схема буріння-різання; б – схема свердління; в – схема зношування на циліндричній поверхні керну; г – схема зношування диска

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15297 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14787 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10218 Грунты и основания гидротехнических сооружений