Menu

Мета і способи глушіння свердловин

Підготовка свердловин до ремонту передбачає їх глушіння, тобто створення умов для запобiгання вiдкритого фонтанування та викидів нафти i газу під час знiмання гирлового обладнання i пiднiмання труб iз свердловини.

Глушіння фонтанних нафтових, газових і газонагнітальних свердловин є обов'язковим, оскільки за відсутності глушіння розпочнинається їх відкрите фонтанування. Необхідність глушіння свердловин, які експлуатуються механізованими способами, зумовлена можливістю її прояву під час виконання підземного ремонту, причому ймовірність прояву свердловини тим вища, чим більша депресія тиску створювалася на вибої в процесі експлуатації. Це пояснюється тим, що більшість родовищ розробляють з підтримуванням пластового тиску, а за високої обводненості і роботи свердловин у режимі форсованих відбирань перепади між пластовим і вибійним тисками дуже великі. Якщо після зупинки такої свердловини її не заглушити, то через деякий проміжок часу тиск відновиться і статичний рівень рідини підніметься настільки, що може розпочатися самовиливання рідини із свердловини. Водонагнітальні свердловини треба глушити у випадках, коли поточний пластовий тиск у зоні нагнітання є вищим гідростатичного тиску або коли треба довго очікувати зниження тиску на гирлі водонагнітальної свердловини після припинення закачування води в неї.

Запобігти переливанню свердловинної рідини і витіканню газу на гирлі під час ремонту свердловини можна такими способами:

а) глушінням свердловини рідиною глушіння;

б) використанням відсікачів пласта, які встановлюють на гирлі або на вибої свердловини;

в) зниженням пластового тиску шляхом обмеження нагнітання води в сусідні нагнітальні свердловини.

Досвід розробки нафтових родовищ засвідчує, що обмеження нагнітання витіснювальних агентів супроводжується зниженням темпу і рівня видобування нафти в експлуатаційних свердловинах, можливістю заморожування водоводів у зимовий період, та виходу з ладу занурених електронасосів у сусідніх свердловинах тощо. Тому цей спосіб не знайшов застосування.

Не знайшов поки що застосування і спосіб устаткування гирла фонтанної свердловини обладнанням, яке дає змогу проводити спуско-підіймальні і ремонтні технологічні роботи під тиском (без глушіння свердловини), хоч окремі ремонтні роботи здійснюються без глушіння так званим канатним методом (див. дальше).

Раціональним є перекриття стовбура пакерним клапаном-відсікачем, встановленим вище перфораційних отворів експлуатаційної колони. Для цього необхідно попередньо встановити клапан-відсікач, який дає змогу проводити ремонт без глушіння свердловини. Але наразі досконалих конструктивно і надійних у роботі клапанів-відсікачів у нас немає, тому цей спосіб теж не знайшов застосування. Разом з тим розробка і впровадження пакерів-відсікачів, які встановлюються над фільтром, лише частково може вирішити задачу глушіння, тому що їх застосування неможливе в разі здійснення частини робіт, пов'язаних з необхідністю виконання ремонту в інтервалі фільтра через їх призначення й особливості технології (водоізоляційні роботи, оброблення привибійної зони, повторна або додаткова перфорація, регулювання профілю приймальності, очищення або поглиблення вибою, ліквідація аварій з підземним устаткуванням, дослідження пластів і т.д.).

Спосіб глушіння свердловин рідиною необхідної густини є найбільш простим, надійним, економічним і універсальним, тому він знайшов на сьогодні повсюдне застосування, а тільки в окремих випадках ремонтні роботи здійснюються канатним методом без глушіння свердловин.

Глушiння свердловини – це замiна свердловинної рiдини чи заповнення свердловини рiдиною глушiння для створення протитиску на пласт. Цим забезпечується безаварійне і безпечне здійснення ремонтних робіт.

Призначення рідин глушіння полягає у створенні протитиску на продуктивний (нафтовий, газовий, газоконденсатний, водяний) пласт з метою попередження викидування нафти, газу, газового конденсату чи води із свердловини під час здійснення поточного або капітального ремонту.

Дія рідин глушіння свердловин грунтується на гравітаційному витісненні пластових флюїдів (рідин, газів чи сумішей) із привибійної зони та із свердловини під час ремонтних робіт.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:5007 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8195 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:5015 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Вимір горизонтальних і вертикальних куті…

Горизонтальний кут ВАС (рис. 8.12) на місцевості вимірюють так. У вершині вимірюваного кута встановлюють теодоліт. Голівку штатива розташовують приблизно над знаком, а її верхню майданчик приводять у горизонтальне положення. Наконечники...

30-05-2011 Просмотров:12275 Інженерна геодезія

Сучасні методи інженерних досліджень

Прогрес в області вимірювальної техніки, удосконалювання методик вимірів і результатів їхньої обробки, повсюдне використання ЕОМ для обчислювальних і графічних операцій не могли не позначитися на технології всіх видів інженерних досліджень...

30-05-2011 Просмотров:4246 Інженерна геодезія

Морфологическая классификация

  Рис. 3.13. Деление складок по положению осевой поверхности: 1 – симметричные; 2 – ассиметричные; 3 – наклонные; 4-6 – опрокинутые ( 4 – в вертикальном разрезе, 5 – на блок диаграмме...

01-10-2010 Просмотров:25130 Геологическое картирование, структурная геология