Menu

Мета і способи глушіння свердловин

Підготовка свердловин до ремонту передбачає їх глушіння, тобто створення умов для запобiгання вiдкритого фонтанування та викидів нафти i газу під час знiмання гирлового обладнання i пiднiмання труб iз свердловини.

Глушіння фонтанних нафтових, газових і газонагнітальних свердловин є обов'язковим, оскільки за відсутності глушіння розпочнинається їх відкрите фонтанування. Необхідність глушіння свердловин, які експлуатуються механізованими способами, зумовлена можливістю її прояву під час виконання підземного ремонту, причому ймовірність прояву свердловини тим вища, чим більша депресія тиску створювалася на вибої в процесі експлуатації. Це пояснюється тим, що більшість родовищ розробляють з підтримуванням пластового тиску, а за високої обводненості і роботи свердловин у режимі форсованих відбирань перепади між пластовим і вибійним тисками дуже великі. Якщо після зупинки такої свердловини її не заглушити, то через деякий проміжок часу тиск відновиться і статичний рівень рідини підніметься настільки, що може розпочатися самовиливання рідини із свердловини. Водонагнітальні свердловини треба глушити у випадках, коли поточний пластовий тиск у зоні нагнітання є вищим гідростатичного тиску або коли треба довго очікувати зниження тиску на гирлі водонагнітальної свердловини після припинення закачування води в неї.

Запобігти переливанню свердловинної рідини і витіканню газу на гирлі під час ремонту свердловини можна такими способами:

а) глушінням свердловини рідиною глушіння;

б) використанням відсікачів пласта, які встановлюють на гирлі або на вибої свердловини;

в) зниженням пластового тиску шляхом обмеження нагнітання води в сусідні нагнітальні свердловини.

Досвід розробки нафтових родовищ засвідчує, що обмеження нагнітання витіснювальних агентів супроводжується зниженням темпу і рівня видобування нафти в експлуатаційних свердловинах, можливістю заморожування водоводів у зимовий період, та виходу з ладу занурених електронасосів у сусідніх свердловинах тощо. Тому цей спосіб не знайшов застосування.

Не знайшов поки що застосування і спосіб устаткування гирла фонтанної свердловини обладнанням, яке дає змогу проводити спуско-підіймальні і ремонтні технологічні роботи під тиском (без глушіння свердловини), хоч окремі ремонтні роботи здійснюються без глушіння так званим канатним методом (див. дальше).

Раціональним є перекриття стовбура пакерним клапаном-відсікачем, встановленим вище перфораційних отворів експлуатаційної колони. Для цього необхідно попередньо встановити клапан-відсікач, який дає змогу проводити ремонт без глушіння свердловини. Але наразі досконалих конструктивно і надійних у роботі клапанів-відсікачів у нас немає, тому цей спосіб теж не знайшов застосування. Разом з тим розробка і впровадження пакерів-відсікачів, які встановлюються над фільтром, лише частково може вирішити задачу глушіння, тому що їх застосування неможливе в разі здійснення частини робіт, пов'язаних з необхідністю виконання ремонту в інтервалі фільтра через їх призначення й особливості технології (водоізоляційні роботи, оброблення привибійної зони, повторна або додаткова перфорація, регулювання профілю приймальності, очищення або поглиблення вибою, ліквідація аварій з підземним устаткуванням, дослідження пластів і т.д.).

Спосіб глушіння свердловин рідиною необхідної густини є найбільш простим, надійним, економічним і універсальним, тому він знайшов на сьогодні повсюдне застосування, а тільки в окремих випадках ремонтні роботи здійснюються канатним методом без глушіння свердловин.

Глушiння свердловини – це замiна свердловинної рiдини чи заповнення свердловини рiдиною глушiння для створення протитиску на пласт. Цим забезпечується безаварійне і безпечне здійснення ремонтних робіт.

Призначення рідин глушіння полягає у створенні протитиску на продуктивний (нафтовий, газовий, газоконденсатний, водяний) пласт з метою попередження викидування нафти, газу, газового конденсату чи води із свердловини під час здійснення поточного або капітального ремонту.

Дія рідин глушіння свердловин грунтується на гравітаційному витісненні пластових флюїдів (рідин, газів чи сумішей) із привибійної зони та із свердловини під час ремонтних робіт.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4518 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7665 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4614 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Основные требования к приемке в эксплуат…

Приемка в эксплуатацию закопченных строительством новых жилых домов должна проводиться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04—87. Приемка жилых домов в эксплуатацию после КР независимо от их ведомственной принадлежности должна производиться...

13-02-2010 Просмотров:32895 Эксплуатация жилых зданий

Обслуживание жилищного фонда объединенны…

В ЖЭО организованы диспетчерские службы, в задачу которых входит ликвидация неисправностей и аварий в санитарно-технических устройствах и оборудовании жилых зданий. Диспетчерская служба работает в две смены (с 8 до 16...

13-02-2010 Просмотров:13611 Эксплуатация жилых зданий

Основные дефекты фундаментов и стен подв…

В каменных фундаментах (бутовых, крупноблочных и др.) встречаются следующие недостатки: местные просадки, вертикальные и косые трещины, выщелачивание солей из цементного раствора, расслоение кладки и выпадение отдельных камней (в бутовых фундаментах)...

31-03-2010 Просмотров:14040 Эксплуатация жилых зданий