Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Ліцензування геодезичних робіт

Відповідно до законодавства ліцензування геодезичних робіт уповноважені робити два федеральних відомства: Федеральна служба геодезії й картографії й державний будівельний комітет (Держбуд РФ).

Види геодезичної й картографічної діяльності й переліки робіт установлені відповідними положеннями. Вони уточнюються і видозмінюються залежно від вимог народного господарства, але в цілому відповідають загальній номенклатурі геодезичних і картографічних робіт. Тому тут ми зупинимося тільки на принципах ліцензування геодезичних робіт.

Ліцензії для права виробництва геодезичних робіт носять дозвільний характер. Органи державного керування мають право дозволяти або забороняти їхнє виробництво. Підставою для дозволу є наявність і надання в органи ліцензування відповідної заявки від здобувача ліцензій, а також зобов'язання виконувати правила, норми й принципи ведення робіт,

Для одержання ліцензій здобувач ліцензії подає в ліцензійний орган заява - прохання з найменуванням видів діяльності й переліком робіт. Крім відповідних документів юридичного характеру (устав, свідчення про державну реєстрацію, довідки про постановку на облік у податкових органах і т.д.), заявник своїм кваліфікаційним складом і наявністю інструментів повинен обґрунтувати, а експерт органа ліцензування підтвердити (перевірити) можливість виконувати заявлені види діяльності й конкретні роботи.

При здійсненні будівельної діяльності ліцензуються в обсязі СНіП 11-02 - 96 «Інженерні дослідження» і передбачається одержання ліцензій, якщо геодезист має намір здійснювати наступні види робіт: створення (розвиток) опорних геодезичних мереж; створення планово-висотних знімальних мереж; відновлення топографічних (інженерно-топографічних) планів; топографічні зйомки в масштабах 1:10000 - 1:200; наземна фототопографічна зйомка; аерофототопографічні зйомки; стереофото-граметричні зйомки; зйомки підземних споруд; трасування лінійних споруд; інженерно-гідрографічні роботи; геодезичні роботи, пов'язані з переносом у натуру, із прив'язкою інженерно-геологічних виробок, геодезичних й інших точок досліджень; геодезичні стаціонарні спостереження за деформаціями будинків, споруд і земної поверхні в районах розвитку небезпечних природних і техноприродних процесів; складання інженерно-топографічних планів.

Якщо геодезичні роботи виробляються в процесі будівництва, то потрібне одержання ліцензії на:

створення геодезичної основи для будівництва;

розбивку всередині майданчика, крім магістральних, лінійних споруд або їхніх частин, тимчасових будинків (споруд);

створення внутрішньої розбивочної мережі будинку (споруди);

геодезичний контроль точності геометричних параметрів будинків (споруд) і виконавчі зйомки зі складанням виконавчої геодезичної документації;

геодезичні виміри деформацій підстав, конструкцій будинків (споруд) і їхніх частин.

Як ми вже відзначали, при одержанні ліцензій геодезисти підтверджують можливість виконувати заявлені види робіт. Однак головним є виконання ліцензійних вимог й умов при здійсненні робіт. Ці умови полягають у дотриманні ліцензіатом законодавства Російської Федерації й суб'єктів Федерації, екологічних, санітарно-епідеміологічних, гігієнічних, протипожежних норм і правил, а також положень про ліцензування конкретних видів діяльності: виконання ліцензіатом дозволених ліцензією видів робіт; кваліфікаційні вимоги до ліцензіата (кваліфікаційні вимоги до працівників юридичної особи, або громадянинові, що є приватним підприємцем); вимоги по виконанню геодезичних робіт на територіях з особливо складними геолого-кліматичними умовами, а також робіт на об'єктах, підконтрольних органам Державного нагляду; дотримання вимог по охороні праці й техніки безпеки; наявність системи контролю якості виконуваних робіт; страхування ризиків.

Перевірки виконання ліцензійних вимог й умов здійснюють особи, уповноважені Держбудом Росії, Федеральним ліцензійним центром при Держбуді Росії, Роскартографією або територіальними ліцензійними органами на місцях. При необхідності, як перевіряючих експертів і консультантів у перевірках беруть участь провідні спеціалісти експертних базових центрів, науково-дослідних і навчальних організацій й установ, іспитових лабораторій, що мають ліцензії на здійснення контролю якості.

Керівники організацій, що перевіряють, зобов'язані забезпечити що перевіряє: вільний доступ у службові й виробничі приміщення, до технічної документації, на об'єкти при пред'явленні повідомлення, або доручення на право перевірки; надання документів і відомостей, необхідних для проведення перевірки.

При недотриманні умов ліцензування чинність ліцензії припиняється або вона анулюється.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15856 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14914 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10316 Грунты и основания гидротехнических сооружений