Menu

Класифікація гірських порід

КЛАСИФІКАЦІЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД

За результатами експериментального дослідження властивостей гірських порід при втискуванні штампа у значну кількість зразків гірських порід було створено кілька класифікаційних шкал за окремими механічними показниками.

Класифікаційна шкала за твердістю. Усі породи за твердістю за штампом розділено на три групи: м’які, середні, тверді. Кожна група в свою чергу розділена на чотири категорії, тобто прийнято всього дванадцять категорій твердості (табл. 2).

Таблиця 2 – Класифікація гірських порід за твердістю

Група

І (м’які)

ІІ (середні)

 

ІІІ (тверді)

Категорія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Твердість за штампом, Мпа

<100

100 -250

250-500

500-1000

1000-1500

1500-2000

2000-3000

3000-4000

4400-5000

5000-6000

6000-7000

>7000

 

До І групи переважно відносяться породи сильно пластичні і дуже пористі. З порід, що зустрічаються при бурінні нафтових і газових свердловин. До цієї групи належать глинисті породи, аргіліти, найбільш пористі різновиди гладжуатів, пісковиків та вапняків.

До ІІ групи за твердістю належать в основному породи з класу пластично-крихких, зокрема – алевроліти, вапняки, ангідрити, доломіти і пісковики.

До ІІІ групи порід за твердістю відносяться переважно породи з класу крихких. Ц переважно вивержені і метаморфічні породи. З порід, що зустрічаються при бурінні нафтових і газових свердловин, до цієї групи входять кремені, кварцити, різновиди зкременілих вапняків і пісковиків.

Класифікаційна шкала, наведена в глад. 2 співпадає з класифікацією, прийнятою в практиці буріння.

Класифікаційна шкала за модулем Юнга. За модулем Юнга усі гірські породи розділені на вісім категорій (табл. 3).

Таблиця 3 – Класифікація гірських порід за модулем Юнга

Категорія

1

2

3

4

5

6

7

8

Модуль Юнга, Мпа

<2500

2500-

5000

5000-

10000

10000-

25000

25000-

50000

50000-

75000

75000-

100000

>100000

 

Класифікаційна шкала за пластичністю. За величиною коефіцієнта пластичності гірські породи розділені на шість категорій (табл. 4).

До першої категорії належать крихкі породи, з другої до п’ятої – пластично-крихкі, а до шостої сильно пластичні і дуже пористі.

Таблиця 4 – Класифікація гірських порід за пластичністю

Категорія

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт пластичності

1

1-2

2-3

3-4

4-6

6

Клас порід

пружно-крихкі

пружно-пластичні

сильно пластичні і дуже пористі

 

Слід відзначити, що для гірських порід, спостерігається значний розкид величин механічних характеристик. Це пояснюється тим, що механічні властивості окремих груп впливає не тільки мінералогічний склад, але і їх будова.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4223 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7422 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4412 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Орбітальний рух супутників. Ефемериди.

Під незбуреним (кеплеровим) рухом супутника розуміють його рух під впливом тільки сили притягання Землі. У відповідності із другим законом Ньютона рух центра мас супутника в інерціної системі координат X0Y0Z0 описується...

30-05-2011 Просмотров:7535 Інженерна геодезія

Строение поверхностей наслоения. Определ…

При изучении осадочных отложений одной из основных задач является определение кровли и подошвы пласта и установление относительной последовательности пород (слоёв) разреза и их происхождения. Для этого используется большое количество внешних...

01-10-2010 Просмотров:15152 Геологическое картирование, структурная геология

Способы погружения моноопоры в грунт дна…

Для погружения трубчатой моноопоры в грунт морского дна приемлемы лучшие способы, схемы, техника и технологии, используемые для погружения колонны обсадных труб в породы (целик) при бурении разведочных скважин на море...

30-01-2011 Просмотров:4170 Морские буровые моноопорные основания