Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Гідротехнічні споруди й склад геодезичних робіт при їхньому зведенні

Гідротехнічні споруди призначаються для використання водних ресурсів і для боротьби з водною стихією.

Залежно від виду використовуваного природного потоку або водойми розрізняють річні, озерні й морські гідротехнічні споруди.

По характері впливу на водний потік або водойму гідротехнічні споруди умовно підрозділяють на три основні групи.

1. Водопідпірні, що випробовують на собі напір води й утримуючі її перед собою. До їхнього числа ставляться різні дамби й греблі.

2. Водопровідні, службовці для відводу або підведення води з одних пунктів до інших. До них ставляться канали, трубопроводи, гідротехнічні тунелі.

3. Регуляційні, що визначають умови протікання водних потоків у руслах; обмежуючі наноси, розмиви; регулюючу дію хвиль, плинів. Це хвилебої, льодозахисті стінки, берего- і днопоглиблювальні системи.

Крім того, розрізняють спеціальні види гідротехнічних споруд, як наприклад, будинку гідроелектростанцій (ГЕС), судноплавні шлюзи, лесіпропускні, портові, меліоративні споруди, споруди санітарної гідротехніки, для рибництва й ін.

Група різних гідротехнічних споруд, зв'язаних загальною водогосподарчою метою й місцем розташування, становить вузол гідротехнічних споруд або гідровузол.

Найбільше число споруд звичайно буває в річкових гідровузлів, що часто поєднують в одному місці споруди загального й спеціального призначення.

Одним з найпоширеніших і відповідальних видів гідротехнічних споруд є греблі. Гребля призначається переважно для створення водоймищ. Запас води у водоймищі використається для одержання електричної енергії на ГЕС, збільшення судноплавних глибин у ріці, водопостачання промислових об'єктів і населених пунктів, зрошення земель і т.п.

По своїх розмірах і конструктивній складності греблі можуть бути від найпростіших (у вигляді невеликих загат) до найбільших висотою в 300м і більше довжиною в кілька кілометрів.

Залежно від будівельних матеріалів розрізняють земляні, кам’яно-набросні й бетонні греблі.

По конструктивних ознаках бетонні греблі підрозділяються на гравітаційні, аркові, арочно-гравітаційні й контрофорсні.

Гравітаційні греблі являють собою масивні споруди, що пручаються власною вагою напору води.

Аркові греблі мають у плані криволінійну форму. Їх споруджують, як правило, на гірських ріках з міцними скельними берегами.

Арочно-гравітаційні греблі працюють одночасно як арки й гравітаційні греблі, тобто вони мають криволінійну форму, більшу висоту й масу.

Контрофорсні греблі складаються з ряду контрофорсів - стінок, установлюваних на деякій відстані друг від друга для опору тиску води.

Найважчим спорудам гідровузла є гідроелектростанція (ГЕС). Якщо будинок ГЕС розміщають поблизу греблі, то така ГЕС називається пригреблева. Якщо будинок ГЕС, перебуваючи в складі споруд стаційного вузла, вилучено від греблі, а вода до турбогенераторів підводить по спеціальному каналі або тунелю, то така ГЕС називається дериваційної.

Для будівництва гідроелектростанції в обраному на ріці місці необхідно створити напір, тобто різниця рівнів води перед греблею (верхній б'єф) і нижче її (нижній б'єф). Разом з витратою (кількість кубічних метрів води, що протікає через 1 поперечний переріз ріки в одну секунду) напір визначає потужність ГЕС.

З воднотранспортних гідротехнічних споруд найбільший інтерес представляють канали. По своєму призначенню канали розділяються на судноплавні, зрошувальні (іригаційні), енергетичні (дериваційні), водопровідні, обводнювальні, осушувальні й лісосплавні. Часто канали виконують кілька функцій і називаються змішаними або комплексними. Одним з головних споруд на судноплавних каналах є судноплавні шлюзи. Вони служать для підйому (або спуска) судів з одного водного горизонту на іншій.

Зміст й обсяг геодезичних робіт залежать від виду гідротехнічного споруди, стадії його проектування й будівництва. При проектуванні більшості гідротехнічних споруд геодезичні роботи виконують для складання топографічних і гідрографічних планів, поздовжніх профілів рік, а також для обслуговування геологічних, гідрологічних й інших

спеціальних робіт.

Для цих цілей розвивають вихідного й знімальне планово-висотного геодезичного обґрунтування, що створюють єдину систему планових координат і висот на всю територію будівництва. Зйомки, у тому числі й руслові, виконують у різних масштабах залежно від стадії проектування.

Значні по обсязі геодезичні роботи виконують при проектуванні штучних водоймищ. Крім топографічних зйомок на території майбутнього водоймища роблять роботи з виносу в натуру його контур, тобто визначенню границі затоплення.

При зведенні гідротехнічних споруд виконують різноманітні по складу й більші по обсязі геодезичні виміри, пов'язані з виносом у натуру проекту споруди. Вихідними даними для них служать робочі креслення проекту. Для виконання раз бив очних робіт як основу частково використовують пункти осей обґрунтування, створених для цілей досліджень, а також будують спеціальні розбивочні мережі.

Розбивочні роботи виконують на всіх стадіях будівництва: при виносі осей споруд, при виконанні земляних і бетонних робіт, при монтажі металоконструкцій і гідроагрегатів і т.д. Крім того, при виконанні монтажних робіт виконують геодезичні виміри, пов'язані з установкою технологічного встаткування в проектне положення.

У процесі будівництва гідроспоруд ведуть спостереження за їхніми деформаціями.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:13821 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14242 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:9753 Грунты и основания гидротехнических сооружений