Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Геодезичні розбивочні роботи при підземному будівництві

Розбивочні роботи для підземного будівництва виконують при проходці стовбурів шахт, при розбивці осі тунелю, при спорудженні похилих тунелів для ескалаторів, при укладанні оброблення тунелю, при зведенні станцій і допоміжних споруд, при укладанні залізничних колій.

Стовбури в основному споруджують із залізобетонних кілець. Геодезичні розбивки в цьому випадку полягають у визначенні центра стовбура, а потім і його вертикальної осі. У процесі проходки стовбура й установки кілець стежать за їхнім перекосом у горизонтальній площині й вертикальністю.

Вісь тунелю розбивають від пунктів підземної полігонометрії. На прямолінійній ділянці положення осі тунелю визначається координатами пікетів, обчисленими при аналітичній підготовці проекту траси. Якщо на ділянці проходки поблизу пункту підземної полігонометрії виявляється пікет, то кожним з можливих способів (полярним, перпендикулярів, лінійної засічки) від найближчого пункту підземної полігонометрії його положення виносять у натуру. Оскільки проходку ведуть меншими відрізками чим відстань між пікетами, то виникає необхідність виносу осі тунелю по проміжним (плюсовим) точках, наприклад Т1, Т2, T3. Для цього потрібно обчислити проектні координати проміжних точок, а по цих координатах і координатам найближчих точок полігонометрії - розбивочні елементи й виконати в натурі розбивку.

При будівництві похилих тунелів у першу чергу роблять розбивку тунелю на поверхні. Якщо похилий тунель у поперечному перерізі має вигляд окружності, то перетин його горизонтальною площиною буде еліпсом, центр якого збігається із центром тунелю. Звідси треба, що на поверхні необхідно винести в натуру по координатах центр похилого тунелю, по напрямку днрекционного кута похилої осі тунелю — розмір великої півосі, а по перпендикулярному напрямку — розмір малої півосі еліпса. Для похилих ескалаторних тунелів метрополітену кут нахилу β до горизонту приймають рівним 30°. У цьому випадку розмір малої півосі еліпса буде дорівнює радіусу тунелю а = r, а великої півосі – b = 2r. Проектні значення координат центра й дирекційного кута осі ставляться до певної проектного рівневої поверхні, наприклад підлоги вестибюля. У натурі розбивку роблять на денній поверхні, що відстоїть від проектної на величину h. При значній величині h у проектні координати вводять виправлення по формулах:

[image] (27.27)

Вісь похилого ходу при зборці оброблення тунелю задають візирною віссю теодоліта, установлюючи нахил осі по вертикальному колу.

При укладанні збірного оброблення тунелю як з металевих тюбінгів, так і із залізобетонних блоків, контролюють правильність укладання їх у плані й по висоті. Положення кілець оброблення в плані визначають від осі тунелю бічним нівелюванням, по висоті — нівелюванням зводу й лотка. Вимірюють еліптичність кілець, тобто різниця проектних і фактичних горизонтальних і вертикальних діаметрів, а також діаметрів під кутом 45°. Через 8 - 10 кілець визначають відхилення передньої площини кілець від перпендикуляра до осі тунелю, що називають випередженням кілець.

Геодезичні роботи при проходці станційних тунелів, що споруджують із тюбінгів або блоків, подібні з роботами, виконуваними при будівництві перегінних тунелів. Виключення становить підвищену вимогу до установки кілець у поздовжньому напрямку (по пікетажі), для чого через 8 - 10 кілець визначають пікетаж і випередження. Після завершення будівництва станційних тунелів роблять монтаж внутрішніх будівельних конструкцій й устаткування станції, а також монтаж платформ. Ці роботи виконують щодо поздовжніх і поперечних осей станції, які, у свою чергу, виносять від пунктів полігонометрії.

Для укладання залізничних колій у тунелях закріплюють так називані колійні репери. На прямих ділянках колійні репери встановлюють через 20 м, на кривих - через 5м. Їх також розташовують на всіх характерних точках плану й профілю траси. Колійний репер являє собою болт зі сферичною голівкою, бетонуємий в обробленні тунелю. Репери встановлюють таким чином, щоб верх сферичної голівки мав висоту, що відповідає висоті голівки ближнього до репера рейки на цьому пікеті. Пікетаж реперів ведуть від знаків полігонометрії шляхом виміру відстані між ними. Одержавши фактичне значення пікетажу реперів, обчислюють їхні проектні висоти й на цю висоту, користуючись нівеліром, установлюють сферичні голівки болтів. Обчислюють також відстань r від репера до осі шляху й відстань l від репера до внутрішньої грані ближнього до репера рейки. Використовуючи всі ці значення, роблять укладання рейок від колійних реперів, користуючись рейкою й накладним рівнем. Перевірку висотного положення рейок виконують за допомогою нівеліра в процесі й після заливання шпал бетоном.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений