Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Геодезичні роботи при щитовій проходці

При спорудженні тунелю щитовим способом тунельного оброблення, що складається із чавунних або залізобетонних тюбінгів або блоків, збирається усередині оболонки щита. Тому положення кілець тунельного оброблення в плані й по висоті залежить від положення щита. Ця обставина змушує вести щит строго по заданому проектом напрямку й не допускати відхилення його в плані й по висоті більш ніж на 50мм.

Всі геодезичні роботи, пов'язані з веденням щита, виконують від пунктів підземної полігонометрії, знаки якої закріплюють на конструкціях готового тунелю. Від знаків основи для завдання осі тунелю інструментально виставляють спеціальні сигнали C1 і C2 (рис. 27.14, а). Ці сигнали встановлюють і висвітлюють так, щоб вони були добре видні з верхньої майданчика в середині щита. На цій площадці розміщають все геодезичне встаткування щита: так званий щитовий оптичний прилад 1 (рис. 27.14, 5) з відповідними лінійками або дугами 2; три знаки 3, що фіксують поздовжню вісь щита; дві марки 4 для визначення поперечного нахилу. Крім того, вимірюють всі відстані, що визначають геометрію щита.

[image]

Рис. 27.14. Геодезичне забезпечення щитової проходки

 

Для визначення відхилення поздовжньої осі щита від осі тунелю переміщають трубу приладу вправо або вліво від осі доти, поки видимі в трубі зображення двох сигналів не сполучаться. Оскільки нульовий відлік по лінійці приладу збігається з поздовжньою віссю щита, то відлік при сполученні приладу зі створом сигналів буде відповідати шуканому відхиленню. Ці визначення можуть бути виконані лише у зводі опорного кільця щита (точки O2 і О3). Відхилення в площинах ножа й хвоста щита (точки О4 й O1 відповідно) можуть бути обчислені по формулах

x4 = x3 +(x3 – x2)[image] (27.26)

x1 = x2 +(x2 – x3)[image]

де l1, l2, l3 - відомі відстані між відповідними перетинами щита; х2 і х3 - обмірювані відхилення у зводі щита.

Замість зорової труби іноді використовують схил. Поперечний ухил щита, що виникає за рахунок його повороту навколо поздовжньої осі, визначають нівелюванням марок 4, а поздовжній ухил - марок 3. Для цих же цілей застосовують спеціальні віски-ухиломіри, рівневі пристосування, гідростатичні нівеліри.

При швидкісному будівництві тунелів для визначення положення щита застосовують лазерні прилади, які дозволяють візувати на більші відстані в поганих умовах видимості, забезпечувати оперативність, а в ряді випадків і безперервність геодезичного контролю.

За результатами геодезичних вимірів положення щита вирішується питання про те, які домкрати потрібно включати при наступному його пересуванні. Якщо щит відхилився, наприклад вправо, то включають більше число правих домкратів, якщо нагору - те верхніх і т.п.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15323 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14789 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10224 Грунты и основания гидротехнических сооружений