Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Геодезичні роботи при гідромеліоративному будівництві

Меліорацією земель називають комплекс заходів щодо поліпшення природних умов експлуатованих земель і методів їхнього використання. Розрізняють заходу гідромеліоративні й агромеліоративні. Гідромеліорація пов'язана зі зрошенням або осушенням земель, агромеліорація - з посиленням водопроникності й вологоємності ґрунтового шару, прискоренням поверхневого стоку. Найбільші по обсягу й складності геодезичні роботи виконують при проектуванні й будівництві зрошувальних й осушувальних систем.

Зрошувальна система являє собою комплекс гідротехнічних споруд, що забирають воду із джерела зрошення й розподіляють її по зрошуваній площі. Водозабір із джерела може бути самопливним або напірним (за допомогою насосів). По конструкції зрошувальна система може бути відкритої, закритої й комбінованої.

Відкрита зрошувальна система (рис. 26.7) складається із джерела зрошення (ріка, водоймище й т.п.) з водозабірною спорудою 1, що подає воду в магістральний канал 2. Магістральний канал розташовують на високих позначках території. З магістрального каналу вода направляється самопливом у розподільні канали 3, що розділяють зрошувану площу на окремі поливні ділянки. Від розподільників вода надходить у поливні борозни 4. Залишки води зі зрошувальної мережі й від дощових опадів приділяються водозбірними каналами 5 у найближчі ділянки ріки.

У закритій зрошувальній системі вода для поливу подається від водозабору під напором по покладеним у землі трубам. Розподільна мережа складається із трубопроводів з водовипусками в кожну поливну борозну або з гідрантами для забору води дощувальними машинами. Трубопроводи споруджують із ухилом (не менш 0,001) для випуску води на зимовий період.

[image]

Рис. 26. 7. Відкрита зрошувальна система

 

Осушувальна система - це система гідротехнічних споруд, що дозволяють істотно поліпшити стан заболочених і перезволожених земель і зробити їх придатними для господарського освоєння. По конструкції осушувальні системи бувають закритими й відкритими.

Закрита осушувальна система складається із дренів-осушувачів, але яким надлишкова вода надходить у колектори. З колекторів вона скидається в магістральний канал, що направляє її в ріку або інший водоприймач. Трасу магістрального каналу розташовують по найнижчих точках осушуваної території. Для захисту осушуваної території від зовнішніх вод улаштовують дамби й ловчі канали. Дрени-осушувачі виготовляють переважно з керамічних труб різного діаметра.

У відкритій осушувальній системі замість дрен використовують канави-осушувачі, з яких вода надходить у канави-збирачі (колектори), а з них - у магістральний канал. Відкрите осушення на посівних площах заважає механізації сільськогосподарських робіт, тому цей метод застосовують, головним чином, на лугових і лісових ділянках.

Геодезичні роботи виконуються на всіх етапах проектування й будівництва гідромеліоративних систем.

При дослідженнях роблять збір й аналіз картографічних й інших матеріалів на район робіт; створюють планово-висотне обґрунтування для зйомки меліорованої ділянки; роблять великомасштабну зйомку; виконують трасування каналів, колекторів, водоприймачів, напірних трубопроводів й інших лінійних споруд; забезпечують у геодезичному відношенні інші види інженерних досліджень.

Будівництву гідромеліоративних систем передують основні розбивочні й планувальні роботи. Безпосередньо в процесі будівництва виконують детальні розбивки й геодезичні виміри, що забезпечують положення, форму й розміри запроектованих споруд.

Залежно від розміру меліорованої території геодезичною основою для досліджень і винесення проекту в натуру служать тріангуляційні, лінійно-кутові й полігонометричні мережі IV класу й мережі згущення 1 й 2 розрядів. Як висотна основа служать ходи нівелювання III класу, що прокладають уздовж магістральних каналів, що згущають нівелірними полігонами IV класу.

Розбивочні роботи починають із перенесення в натуру основних осей споруд. При будівництві зрошувальних систем виносять і закріплюють на місцевості осі магістральних каналів або трубопроводів. Використовуючи ці осі, виконують розбивку розподільних каналів або трубопроводів і поливних борозен. Розбивку осушувальної системи починають із виносу в натуру осей колекторів, а від них уже виносять осі окремих дрен.

Детальну розбивку трас споруд для розробки траншів роблять через 20 м. Закріплені пікети трас нівелюють із точністю нівелювання IV класу.

При планувальних роботах спочатку переміщають основні обсяги ґрунту, тобто проводять попереднє планування. Після одержання поверхні, позначки якої відрізняються від проектних на 10 -15см, виконують остаточне планування. На етапі попереднього планування при застосуванні лазерної системи контролю планувальних робіт розбивають сітку квадратів 700 х 700м. Перед остаточним плануванням на горизонтальних ділянках виносять проектні позначки, а на похилих - будують площини із заданим ухилом. Якість планування перевіряють нівелюванням по квадратах зі сторонами 20м. Відхилення фактичних позначок спланованої поверхні від проектних допускають до 5см.

У процесі гідромеліоративного будівництва виконують великий обсяг земляних і трубоукладальних робіт, широко використовуючи сучасні планувальні землерийні й трубоукладальні машини. Для продуктивної роботи цих машин у цей час застосовують автоматизовані лазерні системи, що дозволяють звістки робочий орган по заданим напрямку й ухилу.

 

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15826 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14902 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10304 Грунты и основания гидротехнических сооружений