Menu

Електронні теодоліти й тахеометри

До високоточних сучасних і високопродуктивних геодезичних засобів вимірів ставиться нове покоління приладів, що дозволяють виконувати всі виміри в автоматизованому режимі. Такі вимірювальні прилади обладнані вмонтованими обчислювальними засобами й запам'ятовуючими пристроями, що створюють можливість реєстрації й зберігання результатів вимірів, подальше їх використання на ЕОМ для обробки. Застосування ЕОМ п'ятого покоління припускає інтелектуалізацію комп'ютерів, тобто можливість роботи з ними непрофесійного користувача природною мовою, у тому числі в мовній формі.

Мовне уведення топографо-геодезичної інформації в польових умовах забезпечує поліпшення умов праці й зменшення числа помилок спостерігача. Швидкість введення інформації вимірів значно збільшується в порівнянні з введенням за допомогою клавіатури.

Для автоматизації польових вимірів при виробництві топографічної зйомки й інших видів інженерно-геодезичних робіт створені високоточні електронні тахеометри. Електронний тахеометр містить кутомірну частину, сконструйовану на базі кодового теодоліта, світловіддалемір й убудовану ЕОМ. За допомогою кутомірної частини визначаються горизонтальні й вертикальні кути, світловіддалеміру - відстані, а ЕОМ вирішує різні геодезичні завдання, забезпечує керування приладом, контроль результатів вимірів та їх зберігання.

Прикладом може служити вітчизняний електронний тахеометр ТаЗМ (рис. 9.6), за допомогою якого можна визначити: горизонтальні кути з погрішністю 4"; зенітні відстані з погрішністю 5"; похилі дальності з погрішністю 10 мм; горизонтальні прокладання; перевищення або висоти точок візування; збільшення координат або координати точок візування.

[image]

Рис. 9.6. Електронний тахеометр ТаЗМ

Прилад може працювати в чотирьох режимах: розділеному, напівавтоматичному, автоматичному й режимі спостереження. Геодезичні завдання вирішуються з урахуванням виправлень на кривизну Землі, рефракцію атмосфери, температуру й тиск, різницю висот штативів приладу й відбивача.

Інформація про кутові значення видається в гонах або в градусах. Датчик кутів приладу - кодовий, накопичувального типу. У комплект тахеометра входять відбивачі, штативи, джерела живлення, разрядно-зарядний пристрій, приналежності для юстировки приладу й догляду за ним.

Тахеометр ТаЗМ постачений електроустаткуванням для роботи вночі. Видавана на цифрове табло оперативна інформація може бути виведена на згадку тахеометра або зовнішній накопичувач.

Електронний тахеометр, що випускає вітчизняною промисловістю, 2Та5 вирішує ті ж завдання, що й ТаЗМ, але має інші технічні характеристики: погрішність виміру горизонтального кута 5"; погрішність виміру зенітної відстані 7"; погрішність виміру похилої дальності (5 + 3Dкм) мм.

Закордонні фірми (США, Німеччина, Швеція, Японія й ін.) випускають електронні тахеометри різні по точності виміру кутів від 0,5" до 20", відстаней від 2 до 10 мм і із внутрішньою пам'яттю, що розміщає результати спостережень до 10000 точок.

Існують роботизовані електронні тахеометри, наприклад, «Геодиметр 640» фірми «Геотронікс» (Швеція), що по заданій програмі сам знаходить положення відбивачів, вимірює відстань до них, горизонтальні й вертикальні кути й обчислює координати кожного відбивача. У кар'єрах за допомогою такого приладу визначають деформації бортів кар'єру.

До нового покоління вимірювальних станцій ставляться прилади, що визначають координати Х і Y i висоту H точки по сигналах зі спеціальних геодезичних супутників, що обертаються навколо Землі по строго певних орбітах. Докладно про неї буде розказано в главі 14.

 

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4406 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7571 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4515 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Пошук підземних комунікацій

Пошук підземних комунікацій передбачає виявлення їхнього місця розташування в період експлуатації, тобто коли комунікації сховані й на поверхні землі існують лише оглядові й регулювальні споруди. Як уже було сказано в...

30-05-2011 Просмотров:5151 Інженерна геодезія

Геодезичне забезпечення монтажних робіт …

Будівництво гідровузлів пов'язане з більшим обсягом робіт по монтажі закладних деталей металевих конструкцій, механізмів й устаткування. Для забезпечення монтажних робіт виконують різноманітні геодезичні виміри, що включають винос у натуру й...

30-05-2011 Просмотров:3847 Інженерна геодезія

Технології приготування рідин для глушін…

Стічні і пластові води для глушіння свердловин отримують як з устатковань підготовки нафти, так і безпосередньо зі свердловин. Ці води по приймальному колектору подаються в буферну ємність (буліт), об’єм і...

19-09-2011 Просмотров:4843 Підземний ремонт свердловин