Menu

Буферні блокувальні рідини

Буферні блокувальні рідини

 

Тимчасове блокування продуктивного пласта здійснюють перед початком ремонтних робіт на свердловині. Незалежно від виду блокувальної системи, технологічна схема глушіння свердловини практично однакова і складається з таких операцій:

відтиснення вуглеводневої продукції зі стовбура свердловини буферною рідиною;

перекриття розкритого інтервалу продуктивного пласта блокувальною рідиною найчастіше від вибою до пакерного пристрою чи до глибини підвішування насоса, але не більше, ніж на 100 м вище верхніх отворів перфорації;

витіснення буферної й блокувальної рідин та заповнення стовбура свердловини мінералізованою чи технічною водою, полегшеними дисперсними системами або іншими відповідними рідинами глушіння.

Пласт вважається заблокованим, якщо після глушіння свердловини і в процесі ремонтних робіт не відбувається проникання рідини глушіння чи її фільтрату в пласт, а також відсутній приплив вуглеводнів із пласта.

За ступенем гідрофільності блокувальні дисперсні системи підрозділяються на дві великі групи: на водній та вуглеводневій основах.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4891 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:8080 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4927 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Планування й проектування міської терито…

Міська територія формується з функціональних зон, що визначають її планувальну структуру й архітектурний вигляд. Виділяються наступні міські зони: селитебна - для розміщення житлових районів, суспільних центрів (адміністративних, наукових, навчальних, медичних, спортивних...

30-05-2011 Просмотров:6643 Інженерна геодезія

Установка оборудования на фундаменте

При подготовке к производству «работ технологическое обеспечение монтажа оборудования должно быть направлено на создание условий для достижения требуемой точности его установки на...

12-08-2009 Просмотров:29160 Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов

Стереографические проекции.

Если углы между гранями кристалла измерены, их можно нанести на диаграмму для демонстрации как соотношения между ними, так и симметрии кристалла. Для этого используются стереографические проекции, обладающие важным свойством, которое...

13-08-2010 Просмотров:15259 Генетическая минералогия