Menu

Блокувальні системи на водній основі

Блокувальні системи на водній основі

Під час створення блокувальних систем на водній основі основним є надання їм тривкості й антифільтраційних властивостей. У більшості це досягається структуруванням мінералізованих водних розчинів колоїдними (аеросил, бентоніт, крейда, гідроксид магнію та ін.) і полімерними (КМЦ, ПАА, ГЕЦ, ПВС, ферохромлігносульфонати, крохмаль, гуарова смола, поліакрилати та ін.) матеріалами.

Найбільше застосування знайшли водні розчини карбоксилметилцелюлози (КМЦ) різних типів (марок): КМЦ-400; КМЦ-500; КМЦ-600, а також сірогель. Буферні рідини готують шляхом розчинення КМЦ у воді або у сольовому розчині, густина якого вибирається з урахуванням того, що 5-6 % додатку КМЦ підвищує густину розчину на 30 кг/м3. Доцільно, щоб густина буферної рідини була дещо більшою від густини рідини глушіння чи промивальної рідини з метою уникнути гравітаційного перемішування і розрідження буферного об’єму у стовбурі свердловини.

Практикою глушіння свердловин встановлено, що динамічний коефіцієнт в’язкості буферної рідини в межах (1-2) Па×с достатній з метою ефективного зниження приймальності поглинаючих пластів. У разі великих поглинань рідини глушіння, коли застосування розчинів КМЦ малоефективне, як буферні рідини можна застосовувати в’язкопружні суміші (ВПС).

Наприклад, на родовищах Північного Кавказу під час глушіння свердловин неструктурованими системами в зону фільтра і частково у привибійну зону закачують водний розчин КМЦ з додатком ПАР та інших допоміжних речовин (технічний гліцерин, моноетаноламін). Однак, ці речовини мають низьку термотривкість і високу чутливість до солей. У разі вмісту NaCl у пластовій воді понад 100 г/л і температури вище 45°С різко знижується в’язкість розчинів і збільшується їх фільтрація в пласт, а в присутності йонів лужноземельних металів погіршуються не тільки структурно-механічні властивості розчинів, але й відбувається необоротне закупорювання пористого середовища в результаті втрати розчинності та адсорбції полімеру на породі. Ці ж недоліки, хоч і дещо меншою мірою, характерні і для систем на основі поліакриламіду та інших акрилових полімерів.

На нафтових родовищах Західного Сибіру для тимчасового усунення гідродинамічного зв’язку продуктивного пласта зі свердловиною широко застосовувались гелеподібні композиції, в’язкопружні гелі (ВПГ) чи суміші (ВПС) на основі ПАА (2,3%), біхромату (гіпосульфату) натрію (2-6 г/л) чи гексарезорцинової смоли і формаліну. Характерною особливістю цих систем є висока рухомість вхідних композицій, пружність хімічно зшитих макромолекулярних ланцюгів, їх здатність зберігати просторову структуру в разі значних деформацій і відновлювати її після зняття зусиль. Істотним недоліком цих та інших гелеподібних систем є непередбачуваність поведінки вхідних компонентів у пластових умовах, неможливість, у зв’язку з цим, цілеспрямованого регулювання тривалості гелеутворення і трудність подальшого (після завершення ремонтних робіт) повного видалення ВПС.

Серед блокувальних рідин на водній основі виділяють групу розчинів з конденсованою твердою фазою (гідрогелеві розчини), тиксотропна структура яких створюється дисперсною фазою, яка конденсується безпосередньо в рідині. Наприклад, оброблення лугом водного розчину хлориду магнію супроводжується утворенням нерозчинного гідроксиду магнію.

Під час капітального ремонту свердловин на Оренбурзькому газоконденсатному родовищі як блокувальна рідини використовується гідрогелемагнієвий розчин, який одержується шляхом змішування розрахованої кількості хлориду магнію, пластової води кунгурського ярусу чи ропи ір’єнського горизонту з додаванням бішофіту і каустичної соди, крохмалю й азбестової крихти у теплій воді з подальшим витримуванням протягом 2-3 діб для гелеутворення. Середня витрата гідрогелю магнію на свердловино-операцію складає 21,1 м3, технічної води 108 м3, тобто в середньому на 60 % перевищує розрахунковий.

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:4315 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:7513 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:4466 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Еще материалы

Возникновение зародышей и рост мелких ра…

Возникновение зародышей и рост мелких разрозненных кристалликов льда представляют собой начальный процесс кристаллизации льда, который обусловливает морфологию, размеры и состав кристаллов, что в свою очередь определяется величиной, направлением и характером...

27-09-2011 Просмотров:3866 Электрические и упругие свойства криогенных пород

Определение напряжений от внешних заданн…

В тех случаях, когда области предельного напряженного состояния невелики по сравнению с размерами сооружения, допустимо, как указывалось выше (см. §2.1), применять для определения напряженного состояния основания соответствующие решения теории упругости...

25-08-2013 Просмотров:7100 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Методика полевых исследований трещин

Полевые наблюдения над трещиноватостью заключаются в определении элементов залегания, в регистрации частоты и установлении степени и характера заполнения (минерализация, оруденение, дайка и т.д.) и типа трещин. Главным условием при изучении...

01-10-2010 Просмотров:5974 Геологическое картирование, структурная геология