Умовні знаки на планах і картах

На топографічних картах і планах зображують різні об'єкти місцевості: контури населених пунктів, сади, городи, озера, ріки, лінії доріг, електропередачі. Сукупність цих об'єктів називається ситуацією. Ситуацію зображують умовними знаками.

Умовні знаки, обов'язкові для всіх установ й організацій, що становлять топографічні карти й плани, установлюються Федеральною службою геодезії й картографії РФ і видаються або окремо для кожного масштабу, або для групи масштабів. Хоча кількість умовних знаків велика (близько 400), вони легко запам'ятовуються, тому що зовні нагадують вид і характер зображуваних об'єктів.

Умовні знаки діляться на п'ять груп: площинні, лінійні, позамасштабні, пояснювальні, спеціальні.

[image]

Рис. 3.4. Умовні знаки:

а – контурні (площинні), б - лінійні, в - позамасштабні, г - спеціальні; 1 - ліс, 2 - вирубка,

3 - луг,4 - город, 5 - рілля, 6 - фруктовий сад, 7 - шосе, 8 - залізниця, 9 - лінія зв'язку,

10 - лінія електропередачі, 11 - магістральний трубопровід (газ), 12 - дерев'яний міст,

13 - вітряний млин, 14 - завод, фабрика, 15 - кілометровий стовп,

16 - пункт геодезичної мережі, 17 - траса, 18 - водопровід,

19 - каналізація, 20 - водозабірна колонка, 21 – фонтан

 

Площинні умовні знаки (рис. 3.4, а) застосовують для заповнення площ об'єктів (наприклад, ріллі, лісу, озера, лугу); вони складаються зі знака межі об'єкта (точковий пунктир або тонка суцільна лінія) і його зображень, що заповнюють, або умовного фарбування; наприклад, на умовному знаку 1 показаний березовий ліс; цифри (20/0,18) х 4 характеризують деревостій, (м): чисельник - висоту, знаменник - товщину стовбура, 4 - відстань між деревами.

Лінійними умовними знаками (рис. 3.4, 6) показують об'єкти лінійного характеру (дороги, ріки, лінії зв'язку, електропередачі), довжина яких виражається в даному масштабі. На умовних зображеннях приводяться різні характеристики об'єктів; наприклад, на шосе 7 (м) показана: ширина проїзжої частини - 8 і всієї дороги - 12; на одноколійній залізниці 8 (м); +1,800 - висота насипу,- 2,900 - глибина виїмки.

Позамасштабні умовні знаки (рис. 3.4, в) служать для зображення об'єктів, розміри яких не виражаються в даному масштабі карти або плану (мости, кілометрові стовпи, колодязі, геодезичні пункти). Як правило, внемасштабні знаки визначають місце розташування об'єктів, але по них не можна судити про їхні розміри. На знаках приводяться різні характеристики, наприклад, довжина 17 м і ширина 3 м дерев'яні мости 12, позначка 393,500 пункту геодезичної мережі 16.

Пояснювальні умовні знаки являють собою цифрові й буквені надписки, що характеризують об'єкти, наприклад, глибину й швидкість плину рік, вантажопідйомність і ширину мостів, породу лісу, середню висоту й товщину дерев, ширину шосейних доріг. Їх проставляють на основних площинних, лінійних, у позамасштабних знаках.

Спеціальні умовні знаки (рис. 3.4, г) установлюють відповідні відомства галузей народного господарства; їх застосовують для складання спеціалізованих карт і планів цієї галузі, наприклад, знаки для маркшейдерських планів нафтогазових родовищ - нафтопромислові споруди й установки, сердловини, промислові трубопроводи.

Щоб додати карті або плану більшу наочність, для зображення різних елементів використовують кольори: для рік, озер, каналів, заболочених ділянок - синій; лісів і садів - зелений; шосейних доріг - червоний; поліпшених ґрунтових доріг - жовтогарячий. Всю іншу ситуацію дають чорними кольорами. На дослідницьких планах кольоровими роблять підземні комунікації (трубопроводи, кабелі).

 

Последние материалы

  • 1
  • 2
  • 3

Литология: история, задачи, методы

Начало становления литологии - науки об осадочных породах - пришлось на конец XIX столетия. Именно тогда эта наука выделилась из геологии (точнее говоря из общей петрографии) в качестве самостоятельной области...

12-04-2014 Просмотров:15 Строительство

Как геодезия влияет на жизнь человека

Если изучить этимологию слова «геодезия», то из греческого это оно звучит, как «землеразделение». Такое название прекрасно подходило к процессу геодезии только во время его возникновения и первого периода развития. Например...

09-04-2014 Просмотров:24 Строительство

Топографическая съемка и ее роль в строи…

Прежде, чем начинать постройку какого-то объекта, необходимо составить предварительный чертеж, исследовать ландшафт, изучить наземные, подземные коммуникации, природные объекты, получить разрешение. Для осуществления этого необходимо воспользоваться топографической съемкой. Топографическая съемка - целый...

05-04-2014 Просмотров:24 Строительство

Еще материалы

  • 1
  • 2
  • 3

Геодезические работы при строительстве ж…

16.1 Геодезические работы при строительстве железных дорог Восстановление и закрепление трассы. Трасса железной дороги, вынесенная на местность и надежно закрепленная на ней типовыми знаками, является основой для разбивки всех сооружений...

13-08-2010 Просмотров:6815 Инженерная геодезия. Часть 2.

Основні принципи і схеми вивчення динамі…

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І СХЕМИ ВИВЧЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД При бурінні свердловин мають місце виключно динамічні процеси. Якщо для опису статичних процесів достатня система рівнянь рівноваги сил і моментів...

25-09-2011 Просмотров:1594 Механіка гірських порід

Проведение топографо-геодезических работ…

  Цель выполнения топографо-геодезических работ заключается в сборе точной информации об объектах, находящихся в пределах исследуемой территории, их пространственном положении, о ландшафтных особенностях и рельефе обрабатываемого участка. На основе проведенных специалистами...

27-05-2012 Просмотров:759 Все о ремонте