Умовні знаки на планах і картах

На топографічних картах і планах зображують різні об'єкти місцевості: контури населених пунктів, сади, городи, озера, ріки, лінії доріг, електропередачі. Сукупність цих об'єктів називається ситуацією. Ситуацію зображують умовними знаками.

Умовні знаки, обов'язкові для всіх установ й організацій, що становлять топографічні карти й плани, установлюються Федеральною службою геодезії й картографії РФ і видаються або окремо для кожного масштабу, або для групи масштабів. Хоча кількість умовних знаків велика (близько 400), вони легко запам'ятовуються, тому що зовні нагадують вид і характер зображуваних об'єктів.

Умовні знаки діляться на п'ять груп: площинні, лінійні, позамасштабні, пояснювальні, спеціальні.

[image]

Рис. 3.4. Умовні знаки:

а – контурні (площинні), б - лінійні, в - позамасштабні, г - спеціальні; 1 - ліс, 2 - вирубка,

3 - луг,4 - город, 5 - рілля, 6 - фруктовий сад, 7 - шосе, 8 - залізниця, 9 - лінія зв'язку,

10 - лінія електропередачі, 11 - магістральний трубопровід (газ), 12 - дерев'яний міст,

13 - вітряний млин, 14 - завод, фабрика, 15 - кілометровий стовп,

16 - пункт геодезичної мережі, 17 - траса, 18 - водопровід,

19 - каналізація, 20 - водозабірна колонка, 21 – фонтан

 

Площинні умовні знаки (рис. 3.4, а) застосовують для заповнення площ об'єктів (наприклад, ріллі, лісу, озера, лугу); вони складаються зі знака межі об'єкта (точковий пунктир або тонка суцільна лінія) і його зображень, що заповнюють, або умовного фарбування; наприклад, на умовному знаку 1 показаний березовий ліс; цифри (20/0,18) х 4 характеризують деревостій, (м): чисельник - висоту, знаменник - товщину стовбура, 4 - відстань між деревами.

Лінійними умовними знаками (рис. 3.4, 6) показують об'єкти лінійного характеру (дороги, ріки, лінії зв'язку, електропередачі), довжина яких виражається в даному масштабі. На умовних зображеннях приводяться різні характеристики об'єктів; наприклад, на шосе 7 (м) показана: ширина проїзжої частини - 8 і всієї дороги - 12; на одноколійній залізниці 8 (м); +1,800 - висота насипу,- 2,900 - глибина виїмки.

Позамасштабні умовні знаки (рис. 3.4, в) служать для зображення об'єктів, розміри яких не виражаються в даному масштабі карти або плану (мости, кілометрові стовпи, колодязі, геодезичні пункти). Як правило, внемасштабні знаки визначають місце розташування об'єктів, але по них не можна судити про їхні розміри. На знаках приводяться різні характеристики, наприклад, довжина 17 м і ширина 3 м дерев'яні мости 12, позначка 393,500 пункту геодезичної мережі 16.

Пояснювальні умовні знаки являють собою цифрові й буквені надписки, що характеризують об'єкти, наприклад, глибину й швидкість плину рік, вантажопідйомність і ширину мостів, породу лісу, середню висоту й товщину дерев, ширину шосейних доріг. Їх проставляють на основних площинних, лінійних, у позамасштабних знаках.

Спеціальні умовні знаки (рис. 3.4, г) установлюють відповідні відомства галузей народного господарства; їх застосовують для складання спеціалізованих карт і планів цієї галузі, наприклад, знаки для маркшейдерських планів нафтогазових родовищ - нафтопромислові споруди й установки, сердловини, промислові трубопроводи.

Щоб додати карті або плану більшу наочність, для зображення різних елементів використовують кольори: для рік, озер, каналів, заболочених ділянок - синій; лісів і садів - зелений; шосейних доріг - червоний; поліпшених ґрунтових доріг - жовтогарячий. Всю іншу ситуацію дають чорними кольорами. На дослідницьких планах кольоровими роблять підземні комунікації (трубопроводи, кабелі).

 

Последние материалы

  • 1
  • 2
  • 3

Условия, выполняемые в результате поверки нивелиров

Выполнение полевых работ с использованием нивелира начинаются с его поверки. При этом обеспечивается соблюдение необходимых условий для правильной работы прибора. Устойчивость головки штатива и подставки нивелира. Выполнение поверки в этом случае аналогично...

18-04-2014 Просмотров:41 Строительство

Литология: история, задачи, методы

Начало становления литологии - науки об осадочных породах - пришлось на конец XIX столетия. Именно тогда эта наука выделилась из геологии (точнее говоря из общей петрографии) в качестве самостоятельной области...

12-04-2014 Просмотров:45 Строительство

Как геодезия влияет на жизнь человека

Если изучить этимологию слова «геодезия», то из греческого это оно звучит, как «землеразделение». Такое название прекрасно подходило к процессу геодезии только во время его возникновения и первого периода развития. Например...

09-04-2014 Просмотров:47 Строительство

Еще материалы

  • 1
  • 2
  • 3

Определение истинной мощности горизонтал…

Истинная мощность горизонтально залегающего слоя – кратчайшее расстояние между подошвой и кровлей пласта. На геологической карте она определяется по разности высот между кровлей и подошвой слоя, путем интерполяции высотных отметок...

01-10-2010 Просмотров:5188 Геологическое картирование, структурная геология

Середня квадратична, гранична й відносна…

Для правильного використання результатів вимірів необхідно знати, з якою точністю, тобто з яким ступенем близькості до істинного значення вимірюваної величини, вони отримані. Характеристикою точності окремого виміру в теорії помилок служить...

30-05-2011 Просмотров:1766 Інженерна геодезія

Планування ремонтних робiт

Планування ремонтних робiт є частиною загального технiко-економiчного планування роботи пiдприємства. Воно охоплює ПотРС, КРС i лiквiдацiю свердловин та заходи з пiдвищення нафтогазовилучення. Одиницею ремонтних робiт є свердловино-ремонт, що містить у собі...

19-09-2011 Просмотров:1697 Підземний ремонт свердловин