Умовні знаки на планах і картах

На топографічних картах і планах зображують різні об'єкти місцевості: контури населених пунктів, сади, городи, озера, ріки, лінії доріг, електропередачі. Сукупність цих об'єктів називається ситуацією. Ситуацію зображують умовними знаками.

Умовні знаки, обов'язкові для всіх установ й організацій, що становлять топографічні карти й плани, установлюються Федеральною службою геодезії й картографії РФ і видаються або окремо для кожного масштабу, або для групи масштабів. Хоча кількість умовних знаків велика (близько 400), вони легко запам'ятовуються, тому що зовні нагадують вид і характер зображуваних об'єктів.

Умовні знаки діляться на п'ять груп: площинні, лінійні, позамасштабні, пояснювальні, спеціальні.

[image]

Рис. 3.4. Умовні знаки:

а – контурні (площинні), б - лінійні, в - позамасштабні, г - спеціальні; 1 - ліс, 2 - вирубка,

3 - луг,4 - город, 5 - рілля, 6 - фруктовий сад, 7 - шосе, 8 - залізниця, 9 - лінія зв'язку,

10 - лінія електропередачі, 11 - магістральний трубопровід (газ), 12 - дерев'яний міст,

13 - вітряний млин, 14 - завод, фабрика, 15 - кілометровий стовп,

16 - пункт геодезичної мережі, 17 - траса, 18 - водопровід,

19 - каналізація, 20 - водозабірна колонка, 21 – фонтан

 

Площинні умовні знаки (рис. 3.4, а) застосовують для заповнення площ об'єктів (наприклад, ріллі, лісу, озера, лугу); вони складаються зі знака межі об'єкта (точковий пунктир або тонка суцільна лінія) і його зображень, що заповнюють, або умовного фарбування; наприклад, на умовному знаку 1 показаний березовий ліс; цифри (20/0,18) х 4 характеризують деревостій, (м): чисельник - висоту, знаменник - товщину стовбура, 4 - відстань між деревами.

Лінійними умовними знаками (рис. 3.4, 6) показують об'єкти лінійного характеру (дороги, ріки, лінії зв'язку, електропередачі), довжина яких виражається в даному масштабі. На умовних зображеннях приводяться різні характеристики об'єктів; наприклад, на шосе 7 (м) показана: ширина проїзжої частини - 8 і всієї дороги - 12; на одноколійній залізниці 8 (м); +1,800 - висота насипу,- 2,900 - глибина виїмки.

Позамасштабні умовні знаки (рис. 3.4, в) служать для зображення об'єктів, розміри яких не виражаються в даному масштабі карти або плану (мости, кілометрові стовпи, колодязі, геодезичні пункти). Як правило, внемасштабні знаки визначають місце розташування об'єктів, але по них не можна судити про їхні розміри. На знаках приводяться різні характеристики, наприклад, довжина 17 м і ширина 3 м дерев'яні мости 12, позначка 393,500 пункту геодезичної мережі 16.

Пояснювальні умовні знаки являють собою цифрові й буквені надписки, що характеризують об'єкти, наприклад, глибину й швидкість плину рік, вантажопідйомність і ширину мостів, породу лісу, середню висоту й товщину дерев, ширину шосейних доріг. Їх проставляють на основних площинних, лінійних, у позамасштабних знаках.

Спеціальні умовні знаки (рис. 3.4, г) установлюють відповідні відомства галузей народного господарства; їх застосовують для складання спеціалізованих карт і планів цієї галузі, наприклад, знаки для маркшейдерських планів нафтогазових родовищ - нафтопромислові споруди й установки, сердловини, промислові трубопроводи.

Щоб додати карті або плану більшу наочність, для зображення різних елементів використовують кольори: для рік, озер, каналів, заболочених ділянок - синій; лісів і садів - зелений; шосейних доріг - червоний; поліпшених ґрунтових доріг - жовтогарячий. Всю іншу ситуацію дають чорними кольорами. На дослідницьких планах кольоровими роблять підземні комунікації (трубопроводи, кабелі).

 

Последние материалы

  • 1
  • 2
  • 3

Процессы формирования осадочных пород

Определение «осадочная порода» подразумевает определение их как геологических тел, которые образовались и способных существовать в термодинамических условиях верхнем слое литосферы, путем сформирования скоплений продуктов жизнедеятельности организмов, выветривания, а также материалов...

27-07-2014 Просмотров:9 Строительство

Государственная геодезическая сеть. Работы по развитию сетей.

Иногда, в практике по проведению геодезический измерений возникает необходимость осуществить расчеты определенных параметров геодезической сети. Примером этого служит: необходимость повышения точности измерения углов, а также увеличение длины линий в проектируемом...

27-07-2014 Просмотров:12 Строительство

Проверка корректной работы теодолита перед началом съемки

Теодолит – геодезический инструмент, при помощи которого определяют размеры и направления углов в топографической съемке. Несмотря на то, что этот прибор выпускается серийно, каждый конкретный теодолит может иметь свои индивидуальные...

25-07-2014 Просмотров:20 Строительство

Еще материалы

  • 1
  • 2
  • 3

Профессиональный спектр юридического соп…

  Деятельность предприятия должна производится в четком соответствии с нормами действующих законов. Как аппарат управления субъекта хозяйствования, так и его учетно-финансовая служба должны быть готова к оперативному реагированию к изменениям в...

26-05-2012 Просмотров:652 Маркетинговые материалы

3.9. Палимпсест

Каким же может предстать место в итоге рассмотрения всех его трансформаций и инверсий, отображения его пространственно-временных срезов, выделения всяческих доминант и «подчиненных» им элементов места? Скорее всего, место предстанет перед...

03-03-2011 Просмотров:2025 Комплексные географические характеристики

32 класса симметрии кристаллов.

На рис. 3.37 показано, как путем операции симметрии при последовательном добавлении новых элементов выводятся 32 возможных класса внешней симметрии кристаллов. Эта процедура включает построение стереограммы и нанесение на нее полюса грани...

13-08-2010 Просмотров:6847 Генетическая минералогия